No Image

ทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมสถานการณ์ ‘วิกฤติไครเมีย’ ในยูเครน

เหตุการณ์ที่รัสเซียส่งกองทัพเข้าไปในเขตอธิปไตยของยูเครน กลายเป็นความขัดแย้งระดับนานาชาติที่ทั่วโลกจับตามองในขณะนี้ รานงานชิ้นนี้มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์และบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ไครเมีย ที่กลายเป็นปัญหาระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตก 4 มี.ค. 2557 สถานการณ์ในไครเมีย ประเทศยูเครน […อ่านเพิ่มเติม…]

No Image

เหตุการณ์แห่งปี วิกฤตการณ์ไครเมีย 2015

วิกฤตการณ์ไครเมียนับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วโลก เนื่องจาก เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อความสัมพันธ์ในประชาคมระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก วิกฤตการณ์ไครเมียนับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วโลก เนื่องจาก เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อความสัมพันธ์ในประชาคมระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก “วิกฤตการณ์ไครเมีย” เป็นเหตุการณ์ที่มีความต่อเนื่องจาก […อ่านเพิ่มเติม…]