Zelenskyy

The Steinmeier Formula จะนำสันติสุขมาสู่ยูเครนหรือไม่

Timothy Ash นักเศรษฐศาสตร์ได้มีการออกมามาวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่ยูเครนรัสเซียและตุรกี กล่าวว่า คำพูดของ Zelenskyy ค่อนข้างคลุมเครือ ปัญหาของ Zelenskyy คือ […อ่านเพิ่มเติม…]