crimea

ไคเมีย มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

“ไครเมีย” เป็นสาธารณรัฐที่ปกครองตัวเองภายใต้ยูเครน เป็นคาบสมุทรที่แบ่งทะเลดำกับทะเลอาซอฟ ดินแดนแห่งนี้เปราะบางต่อการเกิดความตึงเครียดด้านการแบ่งแยกดินแดนมาตลอด และกระแสนี้ก็มีมากขึ้น หลังจากสภายูเครนปลดประธานาธิบดีวิกเตอร์ ยานูโควิช ในเมืองซิมเฟอโรพอล อันเป็นเมืองเองของไครเมีย ผู้สนับสนุนรัสเซียได้ทะเลาะวิวาทกับผู้สนับสนุนรัฐบาลรักษาการของยูเครน […อ่านเพิ่มเติม…]