Ukrain crisis 2014 : Is Crimea gone? “ไครเมีย… ที่ต้องแย่งยื้อ ถือครอง”

บนคาบสมุทรบอลข่าน ประเทศใน แถบทะเลดำ ที่เต็มไปด้วยปัญหา สารพัดทั้งเรื่องศาสนา ดินแดน ลัทธิทางการเมืองและเชื้อชาติ เรื่องราวเหล่านี้ ล้วนแต่เขย่าความมั่นคงของสังคมโลก มาแล้วทั้งสิ้น […อ่านเพิ่มเติม…]