รัสเซียย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ Tu 22 M 3 ไปประจำการไครเมียร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไคเมีย

รัสเซียย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ Tu 22 M 3 ไปประจำการไครเมียร์เพื่อตอบโต้องค์การนาโต้ที่ติดตั้งระบบยองขีปนาวุธระยะกลาง MK41 ในโรมาเนีย

สำนักข่าว RIA ของรัสเซียรายงานว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ Tu 22 M 3 โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ที่งค์การนาโต้ที่ติดตั้งระบบยองขีปนาวุธระยะกลาง MK41 ในโรมาเนีย

วิคเตอร์ บอนดาเรฟ หัวหน้าคณะกรรมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของรัสเซียกล่าวว่า “การติ้ดตั้งระบบขีปนาวุธของสหรัฐในโรมาเนียเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียตัดสินใจส่งฝูงบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์Tu 22 M 3 ไปประจำการที่ฐานทัพอากาศ Gvardeyskoye ในแหลมไครเมียร์ ขั้นตอนนี้เปลีย่นแปลงสมดุลของกองกำลังในภูมิภาคอย่างรุนแรง เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ Tu 22 M 3 ไปประจำการไครเมียร์จะมีความทันสมัยเพื่อทำให้สามารถทำลายระบบป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธได้ทุกที่ในยุโรป”